[Sự thật] Có sống bằng nghề đầu tư chứng khoán được không? Update 11/2023