Full margin là gì? Cách nhận biết cổ phiếu ở trạng thái “Full Margin” Update 07/2024