Luật Bảo Hiểm Y Tế cập nhật mới nhất tháng 05/2021 Update 10/2021

Phần 1

Bảo Hiểm Y Tế là gì?

Bảo hiểm y tế được biết đến là loại bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ở nước ta, bảo hiểm y tế không nhắm tới lợi nhuận về kinh tế, mà được nhà nước cơ cấu và tổ chức nhằm phụ vụ và bảo vệ chăm sóc sức khỏe của những người tham gia BHYT.

Với mỗi người khi tham gia BHYT sẽ được cơ quan bảo hiểm y tế cấp tấm thẻ. Trên tấm thẻ sẽ in mã số thẻ, căn cứ vào số thẻ này để người tham gia bảo hiểm được quyền lợi từ BHYT theo quy định của luật pháp. Mã số ở thẻ bảo hiểm bao gồm 15 ký tự được chia làm 2 phần trong đó: 10 ký tự cuối của thẻ là mã số BHYT dùng để quản lý và theo dõi người tham gia bảo hiểm trong suốt quá trình tấm thẻ được cấp và sử dụng, và không có sự thay đổi, nhưng đối với 5 ký tự đầu tiên trên thẻ BHYT được thay đổi khi có sự điều chỉnh về nhóm người tham gia và quyền lợi tương ứng của các nhóm tham gia BHYT đó.

Phần 2

 Điều kiện được hưởng Bảo Hiểm Y Tế

Bạn là người tham gia Bảo Hiểm Y Tế ? Bạn muốn BHYT chi trả các chi phí khám chữa bệnh của mình. Sau đây sẽ là các điều kiện để bạn được BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh.

  • Khi đi khám chữa bệnh bạn phải xuất trình thẻ Bảo Hiểm Y Tế còn giá trị sử dụng và các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ đi kèm. Đối với trường hợp tẻ em dưới 6 tuổi thì chỉ cần xuất trình thẻ Bảo Hiểm đang còn giá trị sử dụng là đủ.

  • Trong trường hợp cấp cứu: được tiếp nhận tại cơ sở khám chữa bệnh bất kỳ và phải xuất trình thẻ Bảo Hiểm Y Tế cùng với các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân hợp lệ trước khi xuất viện. Trong quá trình điều trị phát hiện và phải điều trị một số bệnh thì điều trị một số bệnh phải điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh đượn tính đúng tuyến.
  • Trong trường hợp chuyển tuyến điều trị: người tham gia BHYT được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định trong trường hợp cơ sở khám chữa bệnh BHYT vượt quá khả năng điều trị hoặc các dịch vụ kỹ  thuật đơn vị không triển khai thực hiện được. Người bệnh phải xuất trình thẻ Bảo Hiểm Y Tế còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và giấy chuyển viện của cơ sở khám chữa bệnh chuyển tuyến.
  • Trong trường hợp thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh: Đối với đối tượng là “Sĩ quan, Hạ sĩ, người  làm công tác cơ yếu…”. Người có công với cách mạng, Thân nhân người có công với cách mạng (Như là : Cha mẹ đẻ, con, người có công nuôi dũng liệt sĩ.). Trẻ em dưới 6 tuổi, những người thuộc bảo trợ hàng tháng thì sẽ được quỹ Bảo Hiểm Y Tế thanh toán chi phí vận chuyển 2 chiều trong trường hợp chuyển tuyến kỹ thuật.

  • Trong trường hợp khám lại: theo yêu cầu của việc điều trị. Người tham gia Bảo Hiểm Y Tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám chữa bệnh. Giấy hẹn khám lại chỉ sử dụng duy nhất cho 1 lần khám chữa bệnh.

Phần 3

Mức hưởng áp dụng khi khám chữa bệnh bằng Bảo Hiểm Y Tế

Người tham gia  BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khi khám chữa bệnh bằng BHYT đối với những trường hợp chi phí trong một làm khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện tại tương đương với 240.000VNĐ

Người tham gia Bảo Hiểm Y Tế sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT khi có thời gian tham gia BHYT từ 5 năm liên tục  trở lên và có số tiền cùng chi phí khám chữa bệnh Bảo Hiểm Y Tế trong nắm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở tương đương  với 9.600.000VNĐ, trừ những trường hợp tự đi khám trái tuyến.

Xác định các mức thanh toán trực tiếp theo quy định ở  Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ:

Phần 4

Những trường hợp không được hưởng Bảo Hiểm Y Tế

Bảo hiểm y tế dùng để chi trả chi phí của người tham gia Bảo Hiểm Y Tế khi khám chữa bệnh, tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng được Bảo Hiểm Y Tế chi trả khoản tiền khám chữa bệnh đó. Sau đây là các trường hợp không được hưởng Bảo Hiểm Y Tế được Trích trong điều 23 Luật BHYT:

Phần 5

Cách gia hạn thẻ Bảo Hiểm Y Tế

Bắt đầu từ năm 2019, Bảo Hiểm Xã Hội sẽ không thực hiện việc cấp mới Bảo Hiểm Y Tế hàng năm đối với những trường hợp đang tham gia BHXH, BHYT. Lý do của việc này xuất phát từ việc thay đổi cách gia hạn thẻ Bảo Hiểm Y Tế, quản lý thu và số thẻ đối với các trường hợp tham gia BHYT.

Có thể thấy luật khám và chữa bệnh từ năm 2019 có rất nhiều thay đổi so với trước đấy về chính sách, các quy định nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia.

Việc gia hạn Bảo Hiểm Y Tế. Nếu bạn là cá nhân liên hệ các đại lý Bảo Hiểm Y Tế để có thể gia hạn thẻ Bảo Hiểm Y Tế của mình. Đại lý có trách nhiệm nộp tiền cho cơ quản Bảo Hiểm Xã Hội. Nếu Đại lý đã thu tiền của người dân mà chưa nộp tiền ngay cho cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội thì đại lý phải có tin nhắn cam kết với cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội là đã thu tiền đẻ cơ quan Bảo Hiểm Xã Hội cấp mới hoặc gia hạn thẻ cho người tham gia. Bạn là lao động thuộc doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm gia hạn Bảo Hiểm Y Tế cho bạn theo từng tháng.